Disclaimer

Kantara BV is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie. Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Evenmin zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Mocht je informatie, data en/of programma’s tegenkomen waarvan het copyright bij jou ligt, dan verzoeken we dit te melden.

Indien je informatie tegenkomt die in jouw ogen niet goed, volledig of actueel is, kan je contact opnemen. Wij stellen je commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs. Door jouw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.

Graag wat meer informatie?

Wil jij werk maken van inbound marketing? Zit je graag eens samen om te bekijken hoe Kantara jou daarbij kan helpen? Ik kom graag langs voor een vrijblijvend gesprek.